Flankerend traject, enquête cao-VO en start overleggen nieuw cao

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2021 is er door leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en bestuurders in een zogenaamd flankerend traject bij de cao-VO uitgebreid gesproken over cao-thema’s zoals arbeidsverhoudingen, taakbeleid en werkdrukverlichting. Dit resulteerde in adviezen voor de cao-onderhandelaars.

De eerste gesprekken tussen de onderwijsbonden en de VO-raad over een nieuwe cao zijn gestart met als belangrijke input voor de onderhandelingen de opbrengst van het flankerend traject en de enquête die onder leden van alle onderwijsbonden is uitgezet. Van de bijeenkomsten over het flankerend traject is een sfeerverslag gemaakt.

Uit de opbrengsten van het flankerend beleid en de daaropvolgende enquête (met een grote respons van bijna 8000 mensen) blijkt onder meer dat:

  • een hoge werkdruk veroorzaakt wordt door een aantal zaken, waarbij de grote klassen en de vele lessen het meest genoemd worden (naast te weinig tijd voor scholing, te veel taken en te weinig invloed op invulling jaartaak);
  • werknemers vooral behoefte hebben aan meer tijd voor hun taken en aandacht voor duurzame inzetbaarheid (energie in werk hebben en houden);
  • een open professionele cultuur waarin goede gesprekken kunnen plaatsvinden nog veel aandacht behoeft;
  • het huidige taakbeleid een papieren werkelijkheid biedt zonder relatie met de praktijk (zegt 75%);
  • 60% aangeeft dat taken binnen de school beter verdeeld kunnen worden op basis van gesprekken in teams waarbij wordt vastgesteld hoe de formatie verdeeld wordt rekening houdend met competenties van werknemers;
  • 25% aangeeft dat een strakke formulering in de cao met definiëring van de lestaak en andere elementen zou helpen voor een goede taakverdeling.

Op basis van deze uitkomsten van het traject en de enquête, zijn we als sociale partners op zoek naar een andere invulling van de werkverdeling en het taakbeleid. Met als belangrijk doel om de werkdruk hanteerbaar te houden. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat de professionele dialoog geborgd moet worden met een goed en controleerbaar proces, dat teams meer zeggenschap krijgen over de invulling van de taken en werkzaamheden, waarbij ook de individuele werknemers voldoende ruimte en rechten en inspraak behouden. Daarbij zullen kaders in de cao (bijvoorbeeld over aantal lessen, tijd en ruimte voor professionalisering en eigen onderwijs/vak vormgeven en persoonlijke keuzes in kader van duurzaamheid) nodig blijven. Als voorbeeld wordt daarbij gekeken naar de invulling van het werkverdelingsbeleid in het primair onderwijs.

De uitkomst van de enquête gericht op OOP volgt binnenkort.

Overleg nieuwe CAO VO 2022 is van start gegaan

Het overleg tussen de onderwijsbonden en de VO-raad over een nieuwe cao is 11 februari jl. gestart. Input voor de onderhandelingen is de opbrengst van het flankerend traject. De adviezen hieruit over arbeidsverhoudingen, taakbeleid en werkdrukverlichting worden door de cao-onderhandelaars meegenomen. Zodra er contouren van een nieuwe regeling zijn gaan we graag samen met jullie in gesprek over de inhoud en praktische houdbaarheid daarvan!