Besteding convenantsmiddelen – Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting

geplaatst in: Geen categorie | 0

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan VO-scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk in het VO. Voion heeft in opdracht van de cao-tafel VO onderzoek gedaan naar de feitelijke besteding van middelen door ruim 60 jaarverslagen van besturen en data van OCW/DUO te analyseren. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de ervaringen van besturen, schoolleiders en leraren binnen en buiten de MR.

Meer informatie op de site van Voion

Het volledige rapport Tweede meting convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk vo: stand van zaken besteding van middelen eind 2021