Verbeteraanpak voor Passend Onderwijs 2021 in PO en VO (OCW december 2021)

geplaatst in: Geen categorie | 0

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde naar aanleiding van de evaluatie van het passend onderwijsbeleid. Per verbetermaatregel biedt de rapportage zicht op wat er is gedaan, wat de resultaten zijn, welke dilemma’s zich hierbij voordoen en wat het vervolg is.

Het stappenplan Basisondersteuning in 6 stappen is tegelijk met de voortgangsrapportage gepubliceerd. Het gebruik van dit stappenplan is niet verplicht. Het is vooral bedoeld voor (beginnende) leraren, mentoren en andere onderwijsprofessionals in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

  • Het stappenplan is een hulpmiddel waarmee scholen – elk op hun eigen manier – de basisondersteuning kunnen vormgeven.
  • Het maakt helder welke stappen een school zet als zich een ondersteuningsbehoefte bij een leerling voordoet.
  • Leraren weten hierdoor welk proces zij kunnen doorlopen, en ouders en leerlingen weten wat zij van de school mogen verwachten.