Check elk jaar uw ABP-data

geplaatst in: Geen categorie | 0

Steeds weer vraagt de CMHF-fractie in het Verantwoordingsorgaan bij het ABP-bestuur om aandacht voor zaken die niet goed op orde zijn, zoals deelnemers met recht op een aanvulling wegens samenvallende diensttijd. ‘ABP wil iedere deelnemer het pensioen geven waar hij of zij recht op heeft,’ meldde het fonds in 2019. ‘Maar door de complexe pensioenregeling met bijzondere aanvullingen en toeslagen gaat er wel eens iets mis.’

Pensioenoverzicht
Helaas worden veel deelnemers zich pas achteraf, bij het toekennen van hun pensioen, bewust van de geregistreerde data. Ook is bij lang niet iedereen bekend of een (extra) betaling recht geeft op een hogere pensioenopbouw en dan is dat achteraf helemaal moeilijk te controleren.

Het is raadzaam om op uw pensioenoverzicht te controleren of de geregistreerde data wel correct zijn! Daarop staat bv. de eerste dag waarop bij ABP begonnen is met het opbouwen van je pensioen, het deel van het brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen (= pensioengevend salaris) en of u deeltijd of voltijd werkt.

Lees de overige adviezen van de CMHF