FvOv pleit voor voorrang bij boosterprik

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de coronabesmettingen weer fors oplopen.

Er is waardering voor het feit dat een eventuele scholensluiting pas als uiterste noodgreep wordt overwogen; sluiting van scholen heeft immers een enorme impact op leerlingen en studenten. Toch zijn de meningen hierover sterk verdeeld en moet het openhouden van de scholen op een veilige en verantwoorde wijze plaatsvinden.

Daarom wordt ervoor gepleit om het onderwijsgevend personeel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden – na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.