Passend Onderwijs: Gezondheidszorg in onderwijstijd

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Rijksoverheid heeft een factsheet Gezondheidszorg in onderwijstijd opgesteld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Kinderen vanaf vier moeten naar school kunnen gaan, ook als zij gezondheidszorg nodig hebben. Voor acute zorg is in elk schoolgebouw bedrijfshulpverlening (bhv) aanwezig. Voor leerlingen die regelmatig gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele afspraken worden gemaakt over wie die zorg in de school verleent.