Indexatie pensioenen in 2022?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk maakt dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent of meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om de pensioenuitkeringen te verhogen, ook als de nieuwe pensioenwet nog niet door de Tweede Kamer is aangenomen.

VCP: Profijt voor iedereen
De VCP is positief over het voornemen van de bewindsman, maar is wel op zoek naar een invulling waarbij daadwerkelijk een groot deel van de werkenden en gepensioneerden van Nederland hier profijt van hebben. Als vier van de vijf grote fondsen hun werknemers en gepensioneerden alsnog niets kunnen bieden, dan missen we het doel, zegt VCP-bestuurslid Ruud Stegers in een reactie.

Waarborgen
Staatssecretaris Wiersma (SZW) deed de toezegging over de AMVB tijdens een debat over de Verzamelwet SZW 2022. Daarin kwam een amendement van PvdA-Kamerlid Van Dijk aan de orde, dat ook voorzag in indexatie volgend jaar. Maar de staatsecretaris ontraadde dat amendement omdat er volgens hem onvoldoende waarborgen in zaten. Na een motie van PvdA, CDA en ChristenUnie die het kabinet vraagt indexatie volgend jaar toch mogelijk te maken zei de bewindsman de AMVB te zullen voorbereiden. De motie kon rekenen op een Kamermeerderheid en werd op 16 november aangenomen.

Wet toekomst pensioenen
Het kabinet had vorige maand al aangegeven dat fondsen volgend jaar zouden mogen indexeren, maar alleen wanneer het parlement heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Door de AMVB wordt dat laatste nu losgelaten. Wiersma wil wel dat een aantal waarborgen wordt ingebouwd, bijvoorbeeld dat fondsen uitleggen waarom ze indexeren en dat ze passende maatregelen nemen voor het geval ze besluiten af te zien van het nieuwe pensioencontract of wanneer de Wet toekomst pensioenen toch niet door de Tweede Kamer komt. Belangrijk daarbij is onder meer dat geen generatie onevenwichtig wordt getroffen (in het bijzondere jongere generaties).

Dode mus
Hoewel in veel media de indruk wordt gewekt dat ‘we’ dus weer kunnen indexeren, zal dat voor ABP nog niet aan de orde zijn. Pensioenfondsen moeten met meerdere dekkingsgraden rekening houden. De dekkingsgraad op 31 oktober, de actuele dekkingsgraad genoemd, was 105,1%. Boven de 105, dus verhogen zal menigeen denken. Maar nee. In de motie wordt verzocht ‘pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105% voor het jaar 2022 te kunnen laten indexeren.’ De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en die staat op 31 oktober op 100,3%. ABP heeft pas 2 maanden een dekkingsgraad boven de 105% en dus is indexatie op basis van de motie voorlopig te vergelijken met ‘het blij maken met een dode mus’, aldus Marc de Natris, voorzitter CMHF.