Een rijke, wetenschappelijk onderbouwde verdieping voor curriculumbijstelling

geplaatst in: Geen categorie | 0

Update traject curriculumherziening

Op 3 november is de Tweede Kamer bijgepraat door de wetenschappelijke curriculumcommissie over de uitgebrachte tussenadviezen. Voorafgaand daaraan stuurde Minister Slob een brief, om aan te geven hoe er opvolging is gegeven aan de tussenadviezen van de wetenschappelijke curriculumcommissie over de werkopdrachten aan SLO.

De adviezen van de wetenschappelijke curriculumcommissie gaan over het actualiseren van het curriculum in zijn geheel en over de concept werkopdrachten aan de SLO.
De oorspronkelijke werkopdrachten werden door de commissie afdoende geacht, wel waren enkele aanscherpingen nodig. De Minister geeft in zijn brief beknopt aan op welke manier de aanbevelingen zijn overgenomen in de bijgestelde werkopdrachten ten aanzien van:

  • een richtinggevende rationale;
  • doelformuleringen in de kerndoelen;
  • een gemeenschappelijke architectuur voor de examenprogramma’s van ieder schoolvak voor vmbo, havo en vwo;
  • een beoordelingskader kansengelijkheid;
  • ontwerpruimte;
  • weging voorstellen Curriculum.nu.

De wetenschappelijke curriculumcommissie zal zich nu richten op het vierde tussenadvies, gericht op de wijze waarop het curriculum in de toekomst systemisch kan worden bijgesteld. Ook levert de commissie dit najaar nog een verdiepende studie op over samenhang en vaardigheden.

Vervolgproces kerndoelen en examenprogramma’s
Voor het bijstellen van de urgente examenprogramma’s zijn SLO, leraren en vakexperts aan zet. Zij kunnen dit echter niet alleen. De beroeps- en vakverenigingen kunnen subsidie aanvragen gericht op het verrichten van activiteiten ter versterking van:

  • de kwaliteit van toekomstige onderwijsdoelen;
  • communicatie binnen en met de beroepsgroep, onder andere gericht feedback ophalen

Van start
Minister Slob: ‘Met de opvolging van de adviezen in de bijgestelde werkwijze en werkopdrachten staat alles klaar om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. De werving voor vakvernieuwingscommissies voor de urgente vakken zal in november starten. Het bijstellen van de kerndoelen kan ook van start.’