Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

geplaatst in: Geen categorie | 0

Leidraad voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Ouders en jeugdigen hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden.

Je vindt in deze leidraad uitleg over de drie pijlers onder elk steunpunt:

  • Informeren;
  • Steunen;
  • Signaleren.

Vervolgens komt het proces van acht stappen om tot een steunpunt te komen komt aan bod, waarna de uitvoering in de twee hoofdfases (aanloop en uitvoering) en een aantal praktische zaken aan de orde komen.

De leidraad is opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met input van een werkgroep van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties en in overleg, afstemming en samenwerking met klankbordgroep(en) van die vertegenwoordigers.