Diversiteit in het primair onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De samenleving wordt steeds diverser. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in het personeelsbestand van een schoolorganisatie. Zo wordt de school een betere afspiegeling van de samenleving. Daarnaast vergroot het de legitimiteit van en het draagvlak voor besluitvorming, beleid en toezicht. Toch is er nog weinig sprake van structurele aandacht voor diversiteit in de samenstelling van personeel, bestuur en toezicht. Dat blijkt uit de verkenning ‘Diversiteit in het primair onderwijs’ die het Arbeidsmarktplatform PO uitvoerde in 2021.

Diversiteit is geen nieuw thema in het primair onderwijs. Het personeel in het PO feminiseert, medewerkers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd en de directies zijn sterk vergrijsd en geen afspiegeling van de diverse samenstelling van de leerlingen. Deze verkenning biedt een startpunt voor het gesprek over diversiteitsbeleid in het onderwijs en geeft een beeld van de inspanningen van een aantal besturen en scholen in het PO.

Het gehele bericht op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.