Arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen is een druppel op een gloeiende plaat

geplaatst in: Geen categorie | 0

In reactie op de Kamerbrief van minister Slob waarin hij sociale partners tot spoed maant hebben de sociale partners PO-Raad, VO-raad, FvOv, AOb, AVS en CNVO een brief naar de Tweede Kamer gestuurd gestuurd. Daarin wordt opnieuw aangegeven dat incidentele maatregelen een structureel probleem van het lerarentekort niet oplossen.

‘De cao is niet de plek waar we een tijdelijke toelage voor een deel van het personeel (15% van de scholen) willen opnemen,’ aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, ‘in de cao willen we verantwoorde stappen vooruitzetten die positieve effecten op de arbeidsmarkt en het welbevinden van het personeel hebben. Wij denken dat de voorgestelde toelage geen of een gering effect zal opleveren voor de scholen in nood. De echte oplossing van het lerarentekort ligt in structurele investeringen in salaris en werkdruk die het onderwijs opnieuw aantrekkelijk maken.’

Ook wijzen de ondertekenende partijen de minister op het feit dat hij voor het beschikbaar stellen van de middelen voor de beoogde scholen geen afspraak van sociale partners nodig heeft. De raden geven aan dat zij, in het geval de minister de middelen beschikbaar zal stellen, een richtlijn voor de scholen op te willen stellen. Het woord is nu aan de minister…