Onderwijs geeft concrete invulling aan ambities van formerende partijen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Voortgezet onderwijs kopt voorzet van informateur Hamer in.

Met een pleidooi voor structurele investeringen in het onderwijs reageren de gezamenlijke onderwijspartijen in het voortgezet onderwijs op de ambities voor de komende regeerperiode die informateur Hamer in haar eindverslag optekent. De kwaliteit van het onderwijs op orde brengen, het vergroten van kansengelijkheid en het stimuleren van innovatie zijn hierin de speerpunten.

Om de onderwijskwaliteit te bevorderen is het wegwerken van het lerarentekort cruciaal. Hiervoor is het nodig dat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt door onder andere structureel te investeren in begeleiding, professionalisering en werkdrukvermindering. Voor het bevorderen van kansengelijkheid is extra aandacht voor leesonderwijs en voor de ondersteuning van leerlingen met een achterstandspositie noodzakelijk. Ook grote stappen maken om leerlingen mogelijkheden te bieden om op latere leeftijd dan nu een keuze te maken voor de onderwijssoort die het best bij hun past, vergroot de kansengelijkheid. Om leerlingen beter voor te bereiden op hun rol in de samenleving is naast investeren in digitale vaardigheden ook goede loopbaanoriëntatie en begeleiding essentieel.

De onderwijsorganisaties benadrukken het belang van structurele investeringen voor échte verbeteringen, ook na de twee jaar waarvoor het kabinet incidentele investeringen heeft toegezegd voor het wegwerken van de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan.

Dit pleidooi is een concrete uitwerking van een aantal ambities die informateur Hamer schetst voor de komende regeerperiode. In haar eindverslag benoemt zij als een van de hoofdthema’s voor een samenhangend transitie- en herstelbeleid het creëren van een kansrijke en inclusieve samenleving. ‘Bij het bevorderen van kansengelijkheid vervult het onderwijs een sleutelrol’, aldus Hamer.

Meerdere instituties hebben de afgelopen tijd de politiek opgeroepen werk te maken van onderwijsrenovatie, waaronder de SER (Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen), de Onderwijsraad (Later selecteren, beter differentiëren) en de Inspectie van het Onderwijs (De Staat van het Onderwijs 2021). Met concrete investeringsvoorstellen ter bevordering van de gewenste kansrijke samenleving geven de gezamenlijke onderwijsorganisaties van leerlingen, leraren en schoolleiders en -bestuurders nu een gezicht aan deze veelgehoorde oproep.

Deze oproep wordt ondersteund door FvOv, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, LAKS en de VO-raad.