Wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs aangenomen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 juni jl. stuurden de FvOv, AOb, CNVO, FNV, VOO, LAKS en Ouders&Onderwijs een brandbrief naar de vaste Kamercommissie OCW met betrekking tot zorg over het wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs. Het wetsvoorstel beoogt de dalende leerling- en studentaantallen in het beroepsonderwijs op te vangen en de organisatorische aansluiting tussen pro, vbo, mavo en mbo te versterken maar het brengt gebalanceerde keten van het vo tot wankelen.

De Tweede Kamer heeft op 29 juni met overgrote meerderheid het wetsvoorstel aangenomen.

In de brandbrief werd gesteld dat er onvoldoende draagvlak is en nog teveel vragen over de uitwerking van dit wetsvoorstel. Er werd opgeroepen niet overhaast te werk gegaan en de partijen erbij te betrekken door met hen in gesprek te gaan o.a. over:

    1. Zwakkere positie MR door de WOR
    2. Verbreden wetsvoorstel onwenselijk
    3. Vrije schoolkeuze wordt beperkt