Precieze bedragen Nationaal Programma bekend en helpdesk NPO-gelden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Basisscholen en middelbare scholen kunnen vanaf 30 juni inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald.

Meer risico, meer geld
Scholen po en vo die veel met achterstanden te maken hebben krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt. Scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden krijgen bovenop het basisbedrag extra geld op basis van de CBS-indicator.

Primair onderwijs
Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal circa 700 euro per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs maandelijks in delen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs wordt er minimaal circa 700 euro uitgekeerd per leerling van het vwo, havo, mavo en het eerste en tweede leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het basisbedrag per leerling van het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo is hoger.

Menukaart NPO
Om uit te rekenen wat het voor individuele scholen betekent, kunnen scholen terecht op www.NPOnderwijs.nl. Hier zijn de bedragen op schoolniveau te vinden. Met het geld kunnen scholen maatregelen uitvoeren van de eerder gepresenteerde menukaart. Scholen kiezen welke maatregelen passen bij de behoeften van hun leerlingen in samenspraak met ouders en leraren via de medezeggenschapsraad. In totaal is er voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het complete nieuwsbericht van OCW inclusief (fictieve) rekenvoorbeelden

Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren, 0800-424 04 24
Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook toegankelijk gemaakt voor leraren.
Als je van mening bent dat je niet voldoende wordt betrokken bij de besteding van het geld uit het NPO, kan je de helpdesk bellen op werkdagen tussen 10.00-14.00 uur op telefoonnummer 0800-424 04 24.