Advies- en instemmingsrechten NPO: dialoogplaat, handreiking en podcast

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om coronavertragingen in te halen. In juni krijgen scholen te horen welk budget er per leerling beschikbaar komt. Op basis hiervan stellen scholen een schoolprogramma op met alle maatregelen die zij de komende twee jaar gaan nemen.

De MR heeft instemmingsrecht. Uitwerkingen van het schoolprogramma kunnen verdere doorwerkingen hebben op instemming of advies conform de Wms. Daarom is het van groot belang dat de MR proactief bij de onderzoeksfase en planvorming wordt betrokken.

Dialoogplaat en handreiking
Om scholen hierbij te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een handige dialoogplaat gemaakt. Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten benoemd met een overzicht van de advies- en instemmingsrechten van de MR die relevant zijn voor het schoolprogramma.
De dialoogplaat is gemaakt om scholen en medezeggenschapsraden te helpen om op een goede manier het proces van het NPO te doorlopen. Benieuwd hoe de rol van de MR er precies uitziet? Download dan ook de handreiking Proactief aan de slag met het NPO.

Podcast Klaar voor het nieuwe schooljaar
In deze podcast over sterk medezeggenschap komen vragen aan bod als: hoe kun je als MR startklaar aan het nieuwe jaar beginnen? En wat zijn de belangrijke thema’s waar je scherp op dient te zijn als MR? Waar heeft de MR de school bij nodig en pak je de uitdagingen aan die op een school afkomt na een hectische en ingrijpende Coronaperiode? Luister nu naar de nieuwe podcast en je bent startklaar voor het nieuwe schooljaar.