FvOv onaangenaam verrast door OCW

geplaatst in: Geen categorie | 0

Bezuinigingen in mbo, hbo en wo aangekondigd

Daarom hebben we, samen met andere vakbonden een gezamenlijke brief gestuurd naar de minister en de Tweede Kamer. Deze brief luidt als volgt:

‘Geachte mevrouw Van Engelshoven, cc leden Kamercommissie Onderwijs,

Uit de voorjaarsnota blijkt dat van de pas toegezegde steunmaatregelen een deel via de onderwijsbegroting door de onderwijssectoren zelf bekostigd moeten gaan worden. Uiteindelijk is het dus de onderwijssector zelf die moet opdraaien voor het NPO-herstelpakket. Dat kan toch niet waar zijn? Het NPO is bedoeld om schade door corona in het gehele onderwijs zoveel mogelijk te beperken. Niet duidelijk is waarom deze kosten überhaupt voor rekening van de onderwijsbegroting komen.

Van 2024 tot 2027 moet 149 miljoen euro bezuinigd worden in mbo, hbo en bij de universiteiten. Studenten kunnen door de nood-financiering, tijdelijk, langer gebruik maken van studiefinanciering en de OV-studentenkaart en hebben tijdelijk ook geen terugbetalingsverplichting voor de OV-kaart wanneer zij voortijdig de opleiding verlaten. Hierdoor ontstaat een onvoorzien gat op de onderwijsbegroting dat de onderwijssectoren klaarblijkelijk zelf moeten gaan dichten.

De effecten van de coronacrisis zullen echter nog lang doorwerken. We doen daarom een dringend beroep op u, het (toekomstige) kabinet en de Tweede Kamer om deze voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken. De extra middelen uit het NPO zijn hard nodig om de gevolgen in het onderwijs door corona zoveel mogelijk te beperken. Deze bezuiniging zal nadelig uitpakken voor deze onderwijssectoren en hun studenten en daarmee ook een negatief effect hebben op het welzijn van de samenleving en op onze kenniseconomie. Dan past het niet om voorstellen te doen voor bezuinigingen.’

Meer lezen?
Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs