Onderzoeksrapport Tussenevaluatie convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk

geplaatst in: Geen categorie | 0

Hoe zijn de middelen in het VO tot nu toe besteed?

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Eind 2019 is in dat kader voor het VO €150 mln. uitgekeerd ten behoeve van besteding in 2020 en 2021.

Voion heeft, op verzoek van de cao-tafel VO (waaronder de FvOv), onderzoek gedaan naar de maatregelen die met de middelen zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn.

Alle informatie en het onderzoeksrapport