Bevoegdhedencommissie VO beëindigt werkzaamheden per 9 april jl.

geplaatst in: Geen categorie | 0

De door het ministerie van OCW aangestelde bevoegdhedencommissie VO (waarin ook de FvOv participeert) heeft haar werkzaamheden per direct beëindigd. De de leden waren kritisch over de taakopvatting en de ruimte voor uitvoering van die taken.

Het doel van de Commissie Bevoegdheden VO was om minister Slob op zijn verzoek te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het VO. Daarnaast adviseerde de commissie de minister over het opnemen in de conversietabel van nieuwe vakken of van bestaande vakken waarvan de naam gewijzigd is, in de gevallen waar de bevoegdheid onduidelijk is.
Volgens de commissie was er te weinig ruimte om fundamentele vragen rondom het bevoegdhedenstelsel op te pakken en op dit gebied goed advies uit te brengen. De grote knelpunten rondom de individuele bevoegdheden van leraren en problemen voor scholen konden hierdoor niet voldoende worden aangepakt. Daarnaast miste de commissie ondersteuning vanuit het ministerie om haar rol goed uit te kunnen voeren.

Eerder beëindigde de commissie onderwijsbevoegdheden (commissie Zevenbergen) haar werkzaamheden. Deze adviescommissie was ingesteld om het ministerie van OCW te adviseren over een toekomstige inrichting van het bevoegdheden- en opleidingsstelsel voor toekomstige leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De leden van die commissie konden het over een aantal vraagstukken niet eens worden.

De vele knelpunten rond bevoegdheden in het onderwijs blijven nu bestaan en nieuwe acties zijn hard nodig. Belangrijk is dat het urgentiebesef bij OCW toeneemt en dat er naar korte termijn oplossingen wordt gezocht voor problemen die NU spelen in het onderwijsveld, terwijl de betrokken partijen (vertegenwoordigers van lerarenopleidingen, werknemers en werkgevers en het ministerie van OCW) een rol spelen in het verbeteren van het gehele stelsel.