De rol van de MR bij het NPO – Webinar 17 mei

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft een ongekende omvang. Zo krijgt een gemiddelde basisschool €180.000 en een gemiddelde middelbare school 1,3 miljoen. Scholen krijgen het budget echter niet zomaar. Ze moeten een ‘schoolprogramma’ maken waarin ze beschrijven op welke manier ze achterstanden gaan aanpakken. Dit schoolprogramma vormt een aanvulling op het al vastgestelde schoolplan. Dat betekent dat de MR hiermee ingestemd moet hebben. Daarnaast heeft de MR ook informatie- en adviesrecht met betrekking tot het NPO.

De scholen staan de komende periode voor grote uitdagingen. Hoe ga je daar als medezeggenschapsraad goed mee om? Welke rol speelt de medezeggenschap bij het inhalen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis? En hoe draagt de MR bij aan het creëren van gelijke kansen?

Vóór 10 juli moet de MR instemming verlenen aan het schoolprogramma NPO. De MR moet een schriftelijke bevestiging naar de schoolleiding sturen.

Webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap
Sterk Medezeggenschap organiseert op maandag 17 mei van 16:00 tot 17:00 een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst onderzoeken we de rol van medezeggenschap bij achterstanden en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je deze uitdagingen aanpakt.

Deelname aan het webinar is gratis. Meer informatie en aanmelden

Informatie over de rol van de MR bij het NPO

Ons eerdere bericht met de NPO-brief van minister Slob en de tijdlijn voor het NPO