Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

geplaatst in: Geen categorie | 0

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten van een cao meer structureel geld nodig is.

“We zullen in de komende tijd nog een dringend beroep doen op de formerende partijen,” aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv en cao-onderhandelaar VO, “dit doen we gezamenlijk met de overige onderwijsbonden en de VO-raad. Voor loonontwikkeling en de bestrijding van de werkdruk zal een forse investering nodig zijn. Daarbij gaat het onder andere om meer tijd en professionele ruimte voor docenten en het terugdringen van te hoge werkdruk.”

Eerder hebben sociale partners al besloten om de cao-VO 2020 niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen we dat uiteraard doen.