Compensatieregeling extra werk eindexamens in regio Noord

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om scholen en docenten te compenseren voor de extra werkzaamheden in verband met de extra herkansingsmogelijkheid en het feit dat de correctie van het derde tijdvak doorloopt in de eerste vakantieweek in de regio Noord.

Over de wijze waarop deze gelden toegekend worden, is een convenant tussen de onderwijsbonden en de VO-raad opgesteld.