Adviestabel opsturen examenwerk 2021 in eerste en tweede tijdvak

geplaatst in: Geen categorie | 0

Een belangrijk aandachtspunt voor de correctie in de examenperiode is om er zorg voor te dragen dat de examens tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector zijn.

In de adviestabel staat per vak en examen aangegeven op welke datum de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, zo wordt de correctietijd geoptimaliseerd.

Door de ingekorte correctietijd is het des te belangrijker dat iedereen zich aan de gegeven data houdt en dat scholen de correctoren maximaal de ruimte geven om de correctie uit te voeren.