Manifest loonkloof PO VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! We zijn verheugd dat de loonkloof ook in de verkiezingsprogramma’s erkend wordt als een probleem. Want alleen samen kunnen het kabinet en de sector dit oplossen.

Manifest loonkloof PO VO