Rapport SCP: Samen of gescheiden naar school

geplaatst in: Geen categorie | 0

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels?

Regelmatig komen er zorgen voorbij over scheidslijnen tussen verschillende groepen burgers. Deze scheidslijnen zouden in toenemende mate samenhangen met het opleidingsniveau van de bevolking. Verschillen uiten zich onder meer in het sociaal en ruimtelijk langs elkaar heen leven van hoger- en lageropgeleiden, in verschillend informatie- en mediagebruik en het elkaar niet meer ontmoeten. Tegen deze achtergrond heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek verricht in het voortgezet onderwijs.

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. In welke mate is in het voortgezet onderwijs sprake van institutionele en sociale gescheidenheid en wat zijn daarvan volgens betrokkenen mogelijke oorzaken?
  2. Wat is volgens betrokkenen de invloed daarvan op het realiseren van de verschillende doelen van
    het onderwijs?

In het rapport concludeert het SCP dat jongeren langer bij elkaar houden onder één dak in het voortgezet onderwijs bijdraagt aan gelijke kansen en meer cohesie in de samenleving.

SCP-rapport Samen of gescheiden naar school, februari 2021

Bijlagen bij het rapport

Foto: cover van het SCP-rapport