Handreiking aanpassingen eindexamens 2021 en rooster derde tijdvak

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

De maatregelen vragen van veel scholen een aanpassing van het PTA, de herkansingsregeling en/of het examenreglement. De VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd om scholen bij deze procedures te ondersteunen.

Handreiking van de VO-raad: Aanpassing PTA en examenreglement in verband met de maatregelen examinering 2021

Vanuit het College voor Toetsen en examensRooster van het derde tijdvak