Cao-overleg over nieuwe cao-VO is gestart

geplaatst in: Geen categorie | 0

De huidige cao kende een looptijd tot en met 31 december 2020. Vanwege het feit dat de cao niet is opgezegd, loopt deze door tot 31 december 2021.

Onlangs zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-VO gestart met het uitwisselen van de inzetten. Zodra partijen een akkoord bereiken over een nieuwe cao zal deze met ingang van de overeengekomen ingangsdatum de huidige cao vervangen.

Twee sporentraject
Er wordt op dit moment een zogenaamd flankerend traject ingericht dat de onderwerpen met betrokkenheid van achterbannen nader zal verkennen:

  • taakbeleid;
  • werkdruk;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • moderne arbeidsverhoudingen.

Daarnaast zal het overleg over de overige onderwerpen spoedig starten. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Cao-inzet van de FvOv