FvOv over het rapport Commissie Onderwijsbevoegdheden

geplaatst in: Geen categorie | 0

In maart 2020 is de Commissie Onderwijsbevoegdheden onder leiding van Paul Zevenbergen gestart met een onderzoek naar de bevoegdhedenstructuur in het Nederlandse onderwijs. Uitgangspunt was het rapport van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren‘.

De opdracht aan de commissie was om antwoord te geven op de vragen:

  • Wat moet je kennen en kunnen om bevoegd te zijn?
  • Hoe haal je een dergelijke bevoegdheid?

Op 1 februari maakte de commissie bekend te stoppen met de werkzaamheden. Het was voor de commissie niet mogelijk om met een door alle leden breed gedragen tussenadvies te komen.

In het verslag van de commissie staat beschreven hoe een deel van de commissie over de bevoegdheden denkt. In een slothoofdstuk wordt de zienswijze van de overige leden van de commissie beschreven.
Een deel van de commissie was voorstander van het invoeren van een eenmalige bevoegdheid, andere leden van de commissie vinden dit te risicovol. Met een eenmalige bevoegdheid mogen leraren lesgeven in een vak of sector waarvoor ze niet opgeleid zijn (want ze zijn immers al bevoegd). Terwijl onderzoek laat zien dat leraren juist betere leerprestaties met kinderen behalen als ze bekwaam zijn voor een specifiek vak of sector.
De leden van de commissie die het niet eens zijn met het rapport wijzen op het belang van het betrekken van de beroepsgroep, de leraren zelf.

De FvOv is de afgelopen jaren kritisch geweest over veranderingen in het bevoegdhedenstelsel en juicht meer betrokkenheid van het veld toe. Het teruggeven van de opdracht geeft aan dat het aanpassen van het bevoegdhedenstelsel verre van eenvoudig is en dat er nog veel werk aan de winkel is.

‘Hoge lat, lagere drempels’ (rapport van de commissie Onderwijsbevoegdheden d.d. 26-01-2021)

Aanbiedingsbrief (van de commissie aan OCW d.d. 26-01-2021)