8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob maakten op 17 februari de plannen van het Nationaal Programma Onderwijs bekend.

‘We zijn blij met de steunmaatregelen voor het onderwijs. We werken graag mee aan de verdere invulling’, aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra. Het kabinet investeert in de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro in alle sectoren van het onderwijs in een speciaal daarvoor opgezet programma.

Een groot deel van het geld (6 miljard) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is onder meer bestemd voor leerlingen die door corona vertraging oplopen en extra begeleiding nodig hebben. Elke school krijgt vanaf komend voorjaar geld om leerlingen gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied.

‘De praktische invulling van de maatregel wordt nog een uitdaging’, zegt Veenstra. ‘We zijn blij met de extra budgetten, maar we vragen ons wel af waar de extra handen vandaan moeten komen met de lerarentekorten van dit moment. Ook zal de werkdruk van het personeel en de administratieve lasten een belangrijk aandachtspunt zijn in de verdere uitwerking van het plan’.

Ook voor het middelbaarberoepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek trekt het kabinet geld uit. Het college- of lesgeld gaat volgend jaar met de helft omlaag. Onderwijsinstellingen die door corona te maken hebben met een grote toeloop van studenten worden hiervoor gecompenseerd. Het kabinet trekt hiervoor structureel 644 miljoen euro uit.

Nationaal Programma Onderwijs: