Eindexamens gaan door met drie extra maatregelen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Zoals in december is aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Vandaag maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Minister Slob: ‘We nemen drie maatregelen om alle leerlingen de kans te geven dit jaar succesvol af te ronden. Ook krijgen ze extra ondersteuning bij de voorbereidingen, als dat nodig is. Tegelijkertijd blijft het objectieve moment van de centrale examens staan, waardoor geslaagde leerlingen uit bijvoorbeeld Enschede vergelijkbare kennis en kunde hebben als leerlingen uit Alkmaar met een diploma op zak.’

Het gehele nieuwsbericht van het ministerie van OCW
De kamerbrief van minister Slob d.d. 12-02-21