FvOv-ledenpeiling examens in het VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

In dit onderzoek is aan leden van de FvOv-verenigingen gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar de examens in het VO voor schooljaar 2020-2021. De enquête is middels een aparte mailing naar de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen gestuurd met de vraag aan examendocenten om mee te werken aan dit onderzoek, middels een online vragenlijst.

Het doel van dit onderzoek is om beleidsmakers die betrokken zijn bij beslissingen over het centraal eindexamen voor het VO in het schooljaar 2020-2021 te voorzien van informatie die gebruikt kan worden bij beslissingen omtrent de eindexamens.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden.
1. Ja, er zijn achterstanden bij de eindexamenleerlingen in het VO.
2. Deze achterstanden worden vooral veroorzaakt doordat leerlingen dit schooljaar minder gefocust zijn op hun schoolprestaties dan in andere jaren, daarnaast heeft het regelmatig online lesgeven een negatief effect gehad.
3. De achterstanden worden door de leraren niet als onoverkomelijk gezien.
4. Een meerderheid van de leraren wil het liefste dat de eindexamens dit jaar doorgaan zoals gepland.

Resultaten van de ledenpeiling