Zorgen van personeel zijn niet weggenomen

geplaatst in: Geen categorie | 0

I.v.m. openen basisscholen per 8 februari

De FvOv is de afgelopen dagen met de onderwijspartners en het ministerie van Onderwijs in gesprek geweest over het openen van de basisscholen op 8 februari. We zijn voorstander van het openen van de scholen voor fysiek onderwijs, mits dit veilig en verantwoord kan.

Over dat laatste is echter veel onzeker en dat leidt tot veel onrust onder het onderwijspersoneel. Het OMT-advies geeft namelijk weinig zekerheden en spreekt over reële risico’s. Uitspraken als ‘er zullen meer besmettingen en ziekenhuisopnames komen, maar de verwachting is dat, als de overige maatregelen gehandhaafd blijven, de opnames beheersbaar blijven’, wakkeren de onrust aan.

Vooral voor personeelsleden die behoren tot de kwetsbare groepen of waarvan een huisgenoot daartoe behoort, voelt de situatie vaak niet veilig. Voor hen zou het hoe dan ook mogelijk moeten zijn om, wanneer er in overleg met de werkgever niet het vertrouwen ontstaat dat een veilige situatie kan worden gecreëerd, thuis te blijven werken.

Over de uitvoerbaarheid van de maatregelen die door het ministerie worden voorgesteld, bestaat ook veel onduidelijkheid en zorg. Op papier helpen alle maatregelen, maar of het reëel is om te verwachten dat als je bijvoorbeeld in een klas kleine groepjes leerlingen maakt, deze leerlingen niet binnen 1,5 meter van elkaar komen is zeer te betwijfelen. Ook over het regime dat gaat gelden voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs en kunstvakken is nog erg weinig duidelijk, terwijl leraren in deze vakken meerdere verschillende groepen voor zich hebben en dus met meer leerlingen in contact komen dan een groepsleerkracht.

‘Het is betreurenswaardig dat er zo weinig ruimte en tijd is om oplossingen te vinden voor de reële zorgen van het personeel,’ aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, ‘de scholen hebben meer ruimte voor maatwerk nodig. Wij zijn niet overtuigd dat de nu voorgestelde kaders voldoende veiligheid bieden.
Het ministerie van Onderwijs houdt echter vast aan volledig open scholen met voor iedereen volledige dagen fysiek les en neemt daarmee de onrust en het gevoel van ongenoegen bij het onderwijspersoneel onvoldoende serieus.
Als het kabinet het zo belangrijk vindt dat de scholen opengaan, waarom dan geen voorrang bij het vaccineren? Dat zorgt voor minder uitval van lessen en geeft het onderwijspersoneel het gevoel dat hun zorgen serieus genomen worden’.