Leraar24.nl

geplaatst in: Geen categorie | 0

Leraar.nl en leraar24.nl gaan in 2021 samen verder als leraar24.nl.

Leraar24.nl

Leraar24.nl is dé plek waar je als leraar betrouwbare informatie en ondersteuning bij de uitoefening van je beroep vindt. Alle informatie is gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk. De leraar24-ambassadeurs brengen die praktijk naar de redactie toe. Zij leveren onderwerpen aan die breed spelen binnen het onderwijs. Leraar24.nl is onafhankelijk, voor iedereen toegankelijk en een must voor de leergierige leraar. De website en social media-kanalen bieden informatie over actuele (beleids-) ontwikkelingen, inzichten uit onderzoek en inspiratie over de inzet van digitale middelen. Leraar24 richt zich op leraren uit het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en op docenten aan pabo’s en lerarenopleidingen.

NRO, Kennisnet en OCW leveren als samenwerkende organisaties vanuit hun eigen expertise allemaal een inhoudelijke bijdrage aan de website.

  • Het NRO is verantwoordelijk voor onderwijsonderzoek;
  • Kennisnet voor onderwijs en ict;
  • OCW voor beleid en actualiteit.

De spil van de nieuwe samenwerking is een onafhankelijke vakredactie en een ambassadeurspanel van leraren en lerarenopleiders.