Voion – Onderzoek naar besteding middelen convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Help mee besteding en uitvoering in kaart te brengen

Op verzoek van de cao-tafel VO, waaraan ook de FvOv zit, doet Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs, onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’.
Er is onder meer een bedrag op basis van leerlingaantallen aan schoolbesturen uitgekeerd voor de periode 2020-2021. Scholen kunnen dit vervolgens uitgeven aan diverse maatregelen rond tekorten en werkdruk.

Deze enquête van Voion vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek en is bedoeld voor

  • schoolbesturen;
  • schoolleiders;
  • leden van medezeggenschapsraden;

(alledrie in het VO).

Nog bijna geen geld besteed? Toch meedoen graag!

Ook als de gelden voor een groot deel nog niet besteed zijn wordt gevraagd de enquête in te vullen. De vragen gaan onder meer over de te nemen of genomen maatregelen, de (verwachte) effecten en de knelpunten die de maatregelen moeten oplossen.

Neem deel aan de Voion-enquête