VCP en het nieuwe pensioenstelsel

geplaatst in: Geen categorie | 0

vcp nvopMeer helderheid over transitie, oog houden voor nieuwe pensioenstelsel

De VCP vindt het positief dat er meer zicht is hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vorm gaat krijgen, maar wijst er op dat voor deelnemers ook veel afhangt van het nieuwe pensioenstelsel, dat in 2026 ingaat.

‘We moeten ons niet blind staren op de transitiewetgeving maar ook oog hebben voor het pakket aan wetgeving dat nu op tafel ligt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Dat is vele malen ingrijpender voor de pensioendeelnemers’, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers.

Wetgeving en internetconsultatie
De VCP reageert daarmee op de brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het wetgevingsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel dat nu voorligt voor consultatie. In de brief staat onder meer dat pensioenfondsen hun pensioenen volgend jaar niet hoeven te korten als ze een dekkingsgraad hebben van 90 procent of hoger. Dat blijft echter wel afhankelijk van de momentopname van 31 december. Daarnaast kondigt het kabinet tijdelijke regels aan tot 2026 voor fondsen die de intentie hebben om over te stappen op het nieuwe stelsel.

Lees meer bij de VCP

Rol VCP afgelopen maanden naast overleg uitwerking nieuwe pensioenstelsel

De afgelopen maanden is het overleg over de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel doorgegaan. Zoals u van ons heeft vernomen, heeft de VCP daarvoor geen uitnodiging ontvangen. Steen des aanstoots was het standpunt dat de VCP deze zomer innam, door kritisch te zijn op belangrijke elementen in de uitwerking van het Pensioenakkoord zoals die toen op tafel lag. Voor minister Koolmees en de andere partijen was dit aanleiding om de VCP buiten de besprekingen te houden. Alleen de partijen die de uitwerking steunen, waren welkom.
Het was dus slikken of stikken, iets wat de VCP onverantwoord vindt gezien de belangen die er op het spel staan. Dit standpunt van de VCP is ongewijzigd: we zijn constructief, meedenkend maar ook kritisch. Met die instelling volgen we het wetgevingsproces en maken we onze standpunten kenbaar.

De afgelopen maanden hebben we informeel enkele gesprekken gevoerd met de minister. Daarnaast heeft de VCP twee weken geleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het laatste zogeheten bestuurlijk overleg van dit jaar over het Pensioenakkoord, met de voorzitters van de betrokken organisaties en de minister zelf. Het spreekt voor zich dat wij op die uitnodiging zijn ingegaan en dat overleg heeft vorige week dan ook plaatsgevonden.

Lees meer over de zichtbaarheid en de positie van de VCP en over het vervolgproces