Commissie Onderwijsbevoegdheden: leerpunten en denkrichtingen

geplaatst in: Geen categorie | 0

De afgelopen maanden zijn er door de commissie Onderwijsbevoegdheden ruim zestig gesprekken gevoerd met uiteenlopende gesprekspartners. De commissie deelde haar denkrichtingen en de belangrijkste leerpunten uit de eind oktober gehouden online sessies. Haar eerste tussenrapport zal op 14 januari 2021 verschijnen.

Op 27 en 30 oktober waren er twee online sessies georganiseerd met in totaal 219 deelnemers. Het doel van de sessies was om een grote groep betrokkenen uit het werkveld de mogelijkheid te bieden om input te geven op onze denkrichtingen. Zodat we daarmee inzicht krijgen in het draagvlak en er mogelijk aanpassingen gedaan kunnen worden.

1e sessie op 27 oktober: Pedagogische en didactische kern van het beroep van leraar
2e sessie op 30 oktober: Startbewijs beroep en met bouwstenen uitbreiden van bekwaamheid

In beide sessies kwam naar voren: Behoud het goede, waardeer wat werkt. Een volledige verandering van het bevoegdheidstelsel kan voor veel onrust zorgen. De vraag is dus: moeten we het neerzetten als compleet nieuw bevoegdhedenstelsel, of gaat het meer over het verbeteren van wat er al is?
We realiseren ons nog meer dat de vier bekwaamheidsgebieden (vak, vakinhoud, doelgroep, gemeenschappelijke kern van beroep) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat hebben de deelnemers sterk benadrukt.

Zie hier voor het volledige rapport van de sessies

Interview met Paul Zevenbergen, voorzitter van de commissie

Volledige nieuwsbrief van de commissie

Eerder bericht op de NVOP-site inclusief filmpje over het ABC van de leraar