CMHF wijst premie en indexatienota ABP af

geplaatst in: Geen categorie | 0

nvopDeelnemers van pensioenfonds ABP moeten volgend jaar rekening houden met een onnodig hoge premie. Het zogeheten verantwoordingsorgaan (VO) heeft aangegeven te kunnen leven met een voorstel daartoe van het bestuur. Binnen dit adviesorgaan had de zogeheten coalitiefractie – met onder meer vakorganisatie CMHF – aangegeven niets te zien in het voorgenomen besluit. Maar doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers kwam het er toch door.

De coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP heeft in het Verantwoordingsorgaan ABP waar de CMHF (waaronder de FvOv/NVOP) deel van uitmaakt, in een minderheidsstandpunt de premienota van het bestuur ABP afgewezen.

‘Vorig jaar adviseerde het VO bij meerderheid negatief. We hadden gehoopt en verwacht dat het ABP-bestuur actief aan de gang zou gaan om de belangen van de deelnemers te gaan behartigen, zoals wij dat hier nu ook doen. De huidige systematiek maakt dat dit stelsel failliet is, maar desondanks gaan we hier onverkort mee verder. Het bestuur verschuilt zich achter wet- en regelgeving en dat is treurig. Daarom roepen wij het bestuur met klem op, in het belang van de deelnemers, om zich actief uit te laten hierover en zich hard te maken voor de belangen van deelnemers.’ aldus de fractie.

Voornaamste bezwaar is dat er, nu er een akkoord is over een nieuw stelsel, nog gewerkt moet worden met de (onwerkbare) regels uit het huidige stelsel. Zo mag er bij de premiestelling uitgegaan worden van 2,4% rendement per jaar, terwijl er voor het berekenen van de dekkingsgraad (die uitdrukt hoe de relatie is tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen) op dit moment gerekend moet worden met een rendement van 0,2%. De rendementen over de afgelopen decennia liggen daar vér boven en de premie-opslag draagt in dit systeem alleen in theorie bij aan een verbetering. Gezien de rendementen en het vermogen van ABP is de fractie van mening dat bezinning over hervatten van indexatie nodig is.

Meer informatie zie dit bericht van de CMHF
Zie dit FvOv-bericht Verhoging ABP-pensioenpremie 2021