Meerderheid voor openblijven van de scholen

geplaatst in: Geen categorie | 0

De FvOv/NVOP heeft in de week na de herfstvakantie een peiling uitgezet onder de leden van de aangesloten verenigingen in PO en VO. Hierin is gevraagd naar de richtlijnen en de naleving daarvan, de ervaren veiligheid en de vraag of en in welke vorm de scholen open zouden moeten blijven.
Er zijn zorgen met betrekking tot de veiligheid in de school en de klas. Duidelijk is dat deze zorgen aanmerkelijk groter zijn in het VO dan in het PO. In beide sectoren kiest een meerderheid echter voor het openblijven van de scholen (al dan niet met aanvullende maatregelen).
2704 VO-leraren en ondersteuners/begeleiders hebben deze peiling ingevuld en 622 PO-leraren en ondersteuners/begeleiders.

Voortgezet onderwijs
In het VO zijn de zorgen als gezegd groot. Dat zal ongetwijfeld verband houden met de hogere besmettingskans bij oudere leerlingen. Maar de reacties leren ons ook dat de richtlijnen in de VO-scholen minder goed worden nageleefd (56%). De helft van de respondenten voelt zich niet veilig in de school en iets meer dan een kwart voelt zich onder druk gezet om werkzaamheden te verrichten waarbij men zich niet veilig voelt.

“Dat moet beter en daar is zeker winst te behalen,” aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, “alle aanwezigen in de school hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de richtlijnen na te leven. Zo kunnen we een veiliger situatie creëren en voorkomen dat de scholen geheel of gedeeltelijk op slot moeten. Daar past ook bij dat alle activiteiten die niet strikt noodzakelijk fysiek op school plaats hoeven te vinden digitaal plaatsvinden. Dus geen studiedagen, rapportvergaderingen etc. op school maar digitaal!”

Primair Onderwijs
Uit de reacties blijkt dat de situatie in het PO op dit moment behoorlijk onder controle is. Driekwart van de respondenten (tussen de 70 en 75%) voelt zich veilig en is van mening dat de richtlijnen voldoende tot goed worden nageleefd. Ook voelt men zich gesteund door de werkgever (82%) en voelt men zich niet onder druk gezet om werkzaamheden te verrichten waar men zich niet veilig bij voelt. Toch voelt nog steeds een kwart zich in mindere mate veilig, dat heeft vanzelfsprekend ook te maken met het feit dat de huidige pandemie veel onzekerheid meebrengt.

Tenslotte
Uiteraard hopen we met zijn allen dat de huidige maatregelen ervoor zorgen dat het aantal besmettingen snel zal teruglopen. Mocht dit, al dan niet regionaal, niet gebeuren dan geven de uitkomsten van de peiling aan dat een volgende stap in het VO zou kunnen zijn om toch te gaan werken met hybride onderwijs met halve klassen op scholen.