Onderhandelaarsakkoord over cao-PO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 29 oktober 2020, hebben sociale partners (naast de FvOv met AOb, CNV Onderwijs, AVS en FNV Onderwijs en Onderzoek en PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord gesloten over een verlenging van de huidige cao-PO met twee maanden.

We zullen dit onderhandelaarsakkoord begin volgende week aan de leden van de FvOv-verenigingen voorleggen, leden kunnen digitaal hun mening kenbaar maken. Op 13 november zal bekend worden of alle partijen kunnen instemmen met dit onderhandelaarsakkoord.

Belangrijkste punten hierin zijn:

  • een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in december;
  • het in de cao vastleggen van de afspraken over een arbeidsmarkttoelage voor Leraren VSO uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • en het formeel vastleggen van de verruiming van de termijn voor de heroverweging en actualisering van de OOP-functies tot 1 november 2020.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord met de bijlage.

Achtergrondinformatie
Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage VSO met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Lees meer bij de FvOv