Privacy & online lesgeven

geplaatst in: Geen categorie | 0

De AVG stelt dat persoonsgegevens -waar online lessen ook onder vallen- alleen verzameld en verwerkt mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel’.

Bij online lessen is dit doel helder: het overbrengen van lesstof.
De eventueel opgenomen beelden mogen dus op grond van de AVG alleen hiervoor gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, afhandeling van klachten etc.

Scholen zijn volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. Je werkgever heeft dus de verantwoordelijkheid om er -in alle redelijkheid- alles aan te doen om de privacy van personeel en leerlingen te beschermen. Enkele tips zoals ‘maak afspraken dat opnemen van lessen niet is toegestaan en uitsluitend de leerlingen de lessen mogen volgen’ en meer tips die daarbij kunnen helpen lees je hier