Ventilatie in scholen: Werk aan de winkel

geplaatst in: Geen categorie | 0

Van zeker 800 schoolgebouwen in Nederland staat vast dat de ventilatie niet voldoet aan de normen. Dat zullen er zeker meer zijn omdat nog maar voor de helft van de scholen in kaart is gebracht wat de kwaliteit van de ventilatie is. Op korte termijn zullen scholen de kwaliteit in kaart moeten brengen en de tekortkomingen snel oplossen. We moeten er alles aan doen om de risico’s van besmetting zoveel mogelijk te beperken ook al is niet bewezen dat ventilatiesystemen ook daadwerkelijk bijdragen aan de besmetting met Corona.

Het is al jaren een veelgehoorde klacht van onderwijspersoneel dat in de gebouwen een slechte luchtkwaliteit aanwezig is. Voor een optimaal leerklimaat en in het kader van de gezondheid van leerlingen is dit op zich al voldoende aanleiding om dit voortvarend ter hand te nemen. Door Corona is de noodzaak alleen maar toegenomen en dit heeft geleid tot een gevoel van urgentie bij de bewindspersonen.

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv en NVOP, is dan ook blij met de toegezegde middelen:
“Het is goed dat er geld, 360 miljoen, beschikbaar wordt gesteld in de vorm van cofinanciering, en dat scholen ook geadviseerd worden inzake maatregelen op de korte termijn. De bal ligt nu bij de scholen en de gemeente, het is zaak dat de ventilatie nu voortvarend ter hand genomen wordt!”

Informatie over VENTILATIE op pagina 7 van het vernieuwde Servicedocument Funderend Onderwijs Covid-19 d.d. 02-10-2020