Meer ondersteuners, minder directieleden in primair onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De personeelssamenstelling in het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent, terwijl het aantal personen in een directiefunctie met meer dan 10 procent daalde. Het primair onderwijs blijft een sterk gefeminiseerde sector. Het aandeel vrouwen steeg de afgelopen jaren in alle functies. Veranderingen zien we ook in de leeftijdssamenstelling: het aandeel jongeren in de sector stijgt. Afgestudeerden hebben vaker een grotere baan en maken eerder aanspraak op een vaste aanstelling.

Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020. ‘De arbeidsmarkt in beeld’.

Lees verder voor een samenvatting bij de FvOv:

  • Lerarentekort
  • Toename instroom pabo en zij-instromers
  • Hoge baantevredenheid