Corona: hoe zit het met de veiligheid in de scholen?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Personeel in de scholen voor voortgezet onderwijs voelt zich niet veilig, dat is een van de resultaten van een enquête die de FvOv heeft uitgezet onder de leden.

De FvOv heeft na de opstart van de scholen een enquête uitgezet onder de leden van de aangesloten verenigingen. Het doel van de enquête was inzicht te verkrijgen in de veiligheid die werknemers in de scholen ervaren, Daarnaast is gevraagd naar de bekendheid met de richtlijnen in de school en in hoeverre deze bijdragen aan het gevoel van veiligheid.

Primair onderwijs
304 mensen hebben de vragenlijsten ingevuld. De resultaten laten voor het PO een positief beeld zien. Hierbij moet de kanttekening gezet worden dat de enquête is afgenomen vóór het besluit dat ‘snotneuzen’ niet thuis hoeven te blijven.

Voortgezet onderwijs
De VO-enquête is door 1284 leden ingevuld, dit zijn vooral leraren (90%), aangevuld met ondersteuners in en buiten het klaslokaal. Voor het VO is het beeld minder positief. Een groot deel van de respondenten voelt zich niet veilig in de school en velen voelen zich niet gesteund door de directie.

‘Het is een onzekere tijd die veel vraagt van het personeel in de scholen. Ondanks de heldere richtlijnen is naleven daarvan vooral een probleem in het VO,’ aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv en NVOP. ‘Ongeveer de helft van de respondenten voelt zich daardoor onveilig in het VO. Dit vraagt bij de oplopende besmettingsaantallen extra aandacht in de komende tijd.’

Lees meer over overige uitkomsten, de ervaren werkdruk en de aanvullende opmerkingen van leden op de site van de FvOv.