Wetenschappelijke curriculumcommissie

geplaatst in: Geen categorie | 0

FvOv-brief: Brede kennis versus vakspecifiek

Op 9 september heeft minister Slob de wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld. Deze commissie heeft een duidelijke opdracht van de minister meegekregen en zal in november met de eerste resultaten komen.

Anders dan de vakverenigingen verwacht hadden, hebben in de commissie geen wetenschappers vanuit een vakspecifieke hoek zitting, maar zijn leden gekozen op hun brede onderwijskundige kennis en ervaring. De gezamenlijke vakverenigingen van FvOv, waaronder NVOP, en Platform VVVO betreuren het gemis aan expertise in de commissie op het gebied van de verschillende vakinhouden en vakperspectieven en het leren door en onderwijzen daarvan aan leerlingen. Zij hebben hierover een brief gestuurd naar de minister.

Opdracht van en informatie over de wetenschappelijke commissie