Internetconsultatie Wijziging eindexamenbesluit VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het ministerie van OCW wil ten behoeve van versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering het Eindexamenbesluit VO wijzigen.

Deze wijzigingen liggen voor in een internetconsultatie, die open staat tot 11 oktober a.s.

De aanpassing gaat om de volgende onderwerpen:

  1. aanscherpen en aanvullen vereisten examenreglement en pta;
  2. verplichten examencommissie voor vo-scholen;
  3. verduidelijking en versterking rol examensecretaris;
  4. aanscherpen eisen rondom het uitreiken schoolexamenresultaten aan kandidaten.