De protocollen en het doel dat we willen bereiken: Besmetting voorkomen

geplaatst in: Geen categorie | 0

(Updates 25 en 30 september, 2, 8, 15 en 22 oktober 2020)

De diverse COVID-19-protocollen worden regelmatig aangepast en aanvullende stukken verschijnen.
Deze NVOP-pagina wordt telkens geactualiseerd.

Op een aantal punten laten de protocollen ruimte voor interpretatie. Sowieso zullen scholen onderling verschillen in de implementatie. Dat doet er minder toe dan het doel dat gediend moet worden; dat is het voorkomen van besmetting met het Corona virus! Hou dit doel voor ogen en zorg dat je weet welke besmettingsroutes je moet verhinderen of moet vermijden.

Over tijdelijk voorrang bij testen voor onderwijspersoneel en beslisbomen 
Per 21 september is er tijdelijk prioriteit voor testen op COVID-19: zie het bericht bij de FvOv.
Volg bij twijfel ‘wel of niet naar school/werk?’ de Beslisboom 12+ VO. Of de Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8.

Protocollen en servicedocumenten voor het onderwijs

Lees meer in FAQ’s COVID-19 op de site van de FvOv

 

Advies ventilatie (uit zomer 2020) 
Informatie over ventilatie is te vinden in het adviesdocument van het RIVM en de handreiking van de sectororganisaties. Voor 1 oktober moeten scholen aan leerlingen en personeel laten weten of voldaan kan worden aan de ventilatienormen. Zo niet, dan moet de school advies inwinnen bij de GGD en een plan van aanpak maken. Bij maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn heeft de (G)MR instemmingsrecht. Waar het specifiek gaat over het personeel moet de personeelsgeleding instemmen.