De protocollen en het doel dat we willen bereiken: Besmetting voorkomen

geplaatst in: Geen categorie | 0

(Laatste update: 26 november 2021)

[De diverse COVID-19-protocollen worden regelmatig aangepast en aanvullende stukken verschijnen. Deze NVOP-pagina wordt telkens geactualiseerd. Op een aantal punten laten de protocollen ruimte voor interpretatie. Sowieso zullen scholen onderling verschillen in de implementatie. Dat doet er minder toe dan het doel dat gediend moet worden; dat is het voorkomen van besmetting met het Corona virus! Hou dit doel voor ogen en zorg dat je weet welke besmettingsroutes je moet verhinderen of moet vermijden]


Update coronamaatregelen in het onderwijs per 6 november 2021

In de persconferentie van 2 november jl. werden nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs aangekondigd. Vanaf zaterdag 6 november zijn de maatregelen van kracht en zijn in het mbo, de hogescholen en de universiteiten de mondkapjes weer verplicht.

De maatregelen per onderwijssector per 6 november

Protocollen en servicedocumenten voor het onderwijs

Beslisbomen

Volg bij twijfel ‘wel of niet naar school/werk?’ Laatste versies: (23 november 2021) Beslisboom 12+ en (22 november 2021) de Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8

Funderend onderwijs

MBO en HO

 

Advies ventilatie (uit zomer 2020) 
Informatie over ventilatie is te vinden in het adviesdocument van het RIVM en de handreiking van de sectororganisaties. Voor 1 oktober moeten scholen aan leerlingen en personeel laten weten of voldaan kan worden aan de ventilatienormen. Zo niet, dan moet de school advies inwinnen bij de GGD en een plan van aanpak maken. Bij maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn heeft de (G)MR instemmingsrecht. Waar het specifiek gaat over het personeel moet de personeelsgeleding instemmen.