Internetconsultatie wetswijzigingen medezeggenschap scholen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Tot 11 september a.s. kan via een internetconsultatie gereageerd worden op de wetswijzigingen medezeggenschap scholen.
Het wetsvoorstel kent vier onderdelen:

1. MR funderend onderwijs krijgt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;
2. OPR krijgt instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;
3. Het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids;
4. De MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij vaststelling groepsgrootte.