De scholen gaan weer open

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 17 augustus gingen de scholen in het Noorden als eerste weer open, daarmee kwam een eind aan de zomervakantie maar ook aan een aantal ingrijpende coronamaatregelen. Aangezien tot nu toe is gebleken dat de verspreiding van het virus ons regelmatig verrast, is een nu ook een spannende periode aangebroken voor de samenleving en in het bijzonder voor het onderwijspersoneel. Minister Slob kwam met een brief waarin hij met name ingaat op de onrust rondom de rol die ventilatie mogelijk speelt in de verspreiding van het virus.

Ventilatie een zorgenkind
In de afgelopen jaren is herhaaldelijk geklaagd over de ventilatie in de schoolgebouwen. Het is van groot belang dat de ventilatie zo snel mogelijk op orde wordt gebracht. De op 12 augustus aangenomen motie van Asscher/Klaver is daarbij een waardevolle aanscherping, er zal actief door de overheid worden gecontroleerd. We hopen wel dat dit zo snel mogelijk wordt opgepakt en dat in de tussentijd ook de scholen/schoolbesturen zelf hierin hun verantwoordelijk nemen. Daarbij is het van belang dat de scholen bij het inrichten goed in gesprek gaan met het personeel en de leerlingen om het onderwijs zo veilig mogelijk te kunnen inrichten.

Handhaving richtlijnen
In de komende tijd zal een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen in de school nodig zijn om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarbij zullen de algemene richtlijnen (als daar o.a. zijn: afstand houden voor volwassenen, heb je klachten blijf dan thuis, laat je testen bij klachten, handen wassen en niezen/hoesten in je elleboog) strak moeten worden nageleefd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om de ontwikkelingen nauwlettend te monitoren waarbij onmiddellijk zal moeten worden ingegrepen bij eventuele, ongewenste, calamiteiten.

Veel werkplezier
Het bestuur van de FvOv/NVOP wenst alle onderwijscollega’s en leerlingen een geïnspireerd en leerzaam schooljaar toe in de hoop dat dit, ondanks de onzekere situatie, een zo normaal mogelijk jaar mag worden.

Brief van minister Slob d.d. 12-08-20 inzake ventilatie
Van het ministerie OCW: Bulletin 13 aanpak coronacrisis in het onderwijs d.d. 12-08-20