Ruimte voor regie in het po

geplaatst in: Geen categorie | 0

De voortgangsbrief over het programma Ruimte voor Regie is door minister Slob naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.

Experiment Ruimte in Onderwijstijd
Per 1 augustus 2020 start het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. De twintig basisscholen zijn geselecteerd. Zij mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en hen wordt de mogelijkheid geboden om andere professionals dan de bevoegde leerkracht onder voorwaarden voor maximaal honderd uur per jaar les te laten geven.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd en urennorm
Het internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd en urennorm in het primair onderwijs is afgerond. Het eindrapport is als bijlage met de Kamerbrief meegezonden. In de Kamerbrief staat ook een uitgebreide beleidsreactie. Kort gezegd: er kunnen geen eenvoudige aannames worden gedaan over de effecten van een verhoging of een verlaging van de urennorm. Het rapport biedt waardevolle aanknopingspunten.

Schoolleiders Innovatie en Ontwikkelfonds (SIOF)
27 schoolleiders hebben de SIOF-beurs ontvangen voor het uitvoeren van initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs. Aangezien het animo voor de SIOF-beurzen groot was, en het aantal aanvragen indertijd bij het SIOF-VO ook het aantal beschikbare beurzen overschreed, zal er voor het primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk een vervolg aan worden geven.

De Minister heeft in zijn brief verder aangegeven dat hij door wil gaan met de uitwisseling met het onderwijsveld en dat hij blijft inzetten op informatievoorziening en het delen van goede voorbeelden.