Handreikingen en checklisten voor de schoolexamens

geplaatst in: Geen categorie | 0

Doe je voordeel met de handreikingen over PTA’s. 

Het PTA heeft twee functies
1. De school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
2. De school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

Introductie handreikingen bij SLO

Checklisten en handreikingen voor de examens van de VO-raad
Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat.

Kwaliteitsborging schoolexaminering
De sector voortgezet onderwijs werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens door middel van de negen actielijnen. Met het vervallen van het centraal examen in 2020 is er extra nadruk komen te liggen op deze versterking.
De actielijnen worden deels door de VO-raad en deels op de scholen zelf uitgevoerd. Voor scholen is ondersteuning vanuit de VO-raad beschikbaar bij de uitvoering ervan.

De SE’s op jouw school
Voor jou als vo-docent is het ook goed om te weten waar je de checklist PTA (en nog veel meer) kunt vinden. Klik hier