Inspectie van het Onderwijs: bijgestelde onderzoekskaders schooljaar 2020/2021 vastgesteld

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ieder jaar actualiseert de Onderwijsinspectie de onderzoekskaders om deze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving. De ministers van Onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld. Deze kaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing.

Klik hier voor de diverse kaders. Bij de kaders staat een overzicht van de wijzigingen.

Deze kaders zijn bijgesteld voor 2020/2021

  • Onderzoekskader 2017 primair onderwijs en voorschoolse educatie
  • Onderzoekskader 2017 voortgezet onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 middelbaar beroepsonderwijs